-> Instruktioner

Markvibrator

Start/stop

Tankning
En tank bränsle ingår i hyran, vid tankning använd enbart Akrylatbensin/Aspen (4t)

Kompaktlastare

Lossning/lastning
Lastaren säkras med ett spännband framtill och ett baktill.

Vid av/påkörning: tippa släpet genom att lossa flaklåsen fram, vrida låset på tippen till rätt läge och sedan pumpa med armen. Fäll ner lemmen bak.

Start/stop
Slå på huvudströmbrytaren(sitter vid höger bakhjul).
Starta genom att vrida nyckeln ett steg åt höger så att den gula lampan tänds(glödga). När den släcks vrid ytterligare ett steg åt höger för att starta. Är maskinen/motorn varm behövs ingen glödgning. Slå av med nyckeln.

Manövrering
Traktorn är utrustad med automatisk broms och har två pedaler för framåt/bakåt.
Det finns en handbroms till höger nedanför ratten, behöver endast användas vid parkering på sluttande underlag.

Byta redskap

Obs! Om redskapet har extrahydraulik tillkopplad(hydraulhammare eller rivningsskopa) måste man först stänga av maskinen och koppla loss hydraulslangen.

Redskapet hålls fast med två stycken låspinnar, de sitter på varsin sida av redskapsfästet längst ut på armen. Drag pinnarna uppåt och vrid handtaget lite åt sidan så pinnarna fastnar i “öppet läge”.

Sen kan man med hjälp av maskinen kroka av ett redskap och kroka på nästa. När man fått det nya redskapet på plats släpper man ner låspinnarna igen.

Tvätt/tankning (Obs! Tankas med DIESEL)
Maskinen ska tvättas och tankas (DIESEL) innan återlämning (om inte annat sagts).
Tvätta genom att spola av jord/smuts, undvik högtryck mot lager/leder/kopplingar.

Tanklocket sitter bak till vänster.

Minigrävare

Lossning/lastning
Maskinen är surrad med 2st spännband runt om(kors) samt 1st för skopan och 1st för ev. extra-skopor.
Skopan vilar på ett skopstöd fram med en liten klack, värt att komma ihåg vid lossning så man får loss skopan.

Start/stop
Starta genom att vrida nyckeln åt vänster ett par sekunder(glödga) och sedan åt höger.
Är maskinen/motorn varm behövs ingen glödgning utan man kan starta direkt.


Manövrering
Höger fotpedal: Svänger hela grävarmen
Höger sidospak: Schaktbladet upp/ner (kör ner schaktbladet i marken vid grävning)
Höger spak: Bommen och skopan (spaken går både upp/ner och höger/vänster)

Två spakarna i mitten: Styr larverna. Båda spakarna framåt så går maskinen framåt osv.

Vänster fotpedal(den större): Tiltar skopan åt sidan (endast den breda skopan är tilt-bar)
Vänster fotpedal(den mindre): Trampa ner för ökad hastighet på larverna.
Vänster sidospak: Reglerar tomgången (öka vid grävning)
Vänster spak: Stickan och rotation (spaken går både upp/ner och höger/vänster)

Byta skopa
1. Höj upp skopan i luften och öppna den lite som för att tömma den.
2. Stäng av maskinen
3. Obs! Om den breda (tilt-bara) skopan sitter där måste hydraulslangarna lossas. Det görs genom att dra bak ringen på den breda delen av kopplingen och sedan drar rakt isär. För att minska på trycket i slangarna kan man trycka några gånger på vänster fotpedal då maskinen är avstängd.
4. Ta metallröret som sitter på störtbågen och bryt ner piggen bak på skoplåset. Kontrollera så att piggen stannar nere när man lossar röret igen. Nu hänger skopan bara i det övre fästet.
5. Starta maskinen och “kroka av” skopan på marken.
6. Kroka i den nya skopan och vinkla den så låser den fast av sig själv men en liten smäll.

Tvätt/tankning (Obs! Tankas med DIESEL)
Maskinen ska tvättas och tankas (DIESEL) innan återlämning (om inte annat sagts).
Tvätta genom att spola av jord/smuts, undvik högtryck mot lager/leder/kopplingar.

För att komma åt tanken, lyft den lilla spaken nedanför sadeln och vicka hela “huven” bakåt.
Tanklocket finns under huven på vänster sida.